wstecz strona główna

 
mała Nike
córka meduzy
z rozpostartymi rzęskami
zwycięska
rozczochrana
jednooka

w sinej krainie morza
żegluje w niepojęte
ledwie kusą siateczką nerwów 
odziana

tak niewiele
na podbój
ś w i a t a