wstecz strona główna

 
nie wolno być głodnym zmęczonym
nie wolno
albowiem zawsze znajdzie się ktoś
bardziej zmęczony
i będziesz musiał oddać mu
swoją zasłużoną noc
i zawsze znajdzie się bardziej głodny
i będziesz musiał oddać mu
napoczętą kromkę

zmęczeni i głodni
mogą tylko brać z radością
nie bądź głodny
nie bądź zmęczony
albowiem cokolwiek dasz
dasz ze złością

bodajbyś w ogóle nie dawał
bodajbyś w ogóle nie znał
tego nakazu