wstecz strona główna

 

lubię znajdować głębię
w pestce 
czekającej na betonie
lubię kiedy dłonie czują chłód poręczy
lubię igiełki żalu
za jabłkiem które zabiera 
raj

jestem dłonią którą świat dotyka
swoich piersi
jestem mieczem który odcina cokolwiek 
na pól
bo mu na drodze stanęło

jestem drogą
i tym 
kto na drodze przemija