wstecz strona główna

 
coraz bardziej zmieszana
o dotyk stoję
iskra

oczu oderwać nie mogę
pragnę

drżę od jego zwycięstw
co dzień jest 
potężniejszy

dotknąć go
stopić się z jego blaskiem 
i  utracić siebie 
?

co dzień
kochać się muszę bardziej
aby mu się
oprzeć