wstecz strona główna

 

            
                      
wynurzam się
na słońce samotności

wszystko we mnie pulsuje
wdzięcznością
że tu
że teraz
że tak

niewidzialne korzenie
podają sobie żyły energii
tuż pod moimi stopami 
życie  jest  stanem    
w y j ą t k o w y m
chcę mu sprzyjać

stara bezzębna kudłata
tym bardziej

czy wiesz ile się   n i e   wydarzyło
ale  ty 

j e s t e ś