wstecz strona główna

 to co kocham urosło
zaczęło przenikać wszystko 
inne

każdy ruch staje się tańcem
każde odczucie poezją

niech to ze mną zostanie
niech wniknie w śmierci samej
furczące firany
bym ją 
mogła pokochać