wstecz strona główna

 siła  
jest formą piękna 
i piękno też jest siłą 

walczę 
nie utraciłam 
duszy drapieżnika 

walczę o rzeczy piękne
o  radość, harmonię 
i   
sens   c a ł o ś c i
to jego jądrem
chcę być silna