wstecz strona główna

 powracam
jeszcze raz w to samo
lecz  
nie całkiem 

zataczam krąg
znajduję się w tym samym punkcie 
lecz 
wyżej

nie boję się upadku
to sprężyna 

wróci  
jeśli sama jej pęt nie założę
zdjęta zaklęciem 
z bajek i lęków

wróci
pójdę dalej wyżej 
chwiejną spiralną ścieżką
gdzie mnie woła 
początek