wstecz strona główna

 


Radość
co jak hosanna
rojem pszczół  nad głową 
się unosi

Lekkość 
stawiająca stopy jak skrzydła
nad przepaścią

Otwartość
z gorliwością odnajdująca  na zewnątrz 
to co sprzyja

dla chwały życia

tylko dla chwały 
ż y c i a

niech mnie prowadzą