wstecz strona główna

 prowadzę Cię za rękę
wgłąb 
rozumienia

czy  urzeknie Cię ta głębia
czy zechcesz żyć  na 
powierzchni 

wybierzesz
jak potrzebujesz
m i a ł e ś   w y b ó r

to wystarczy