wstecz strona główna

 

moje czyny nazwą mnie 
wszystkie

nazwie mnie też to 
czego nie uczyniłam

opowiedzą o mnie zasiane nasiona
dziś bezimiennie jeszcze 

część mnie zdołają wyrazić 
tylko inni 
kiedyś

nie wiem kim jestem 

ich spytajcie ich 
wszystkich