wstecz strona główna

 

każdy wiersz
jest jak list w butelce
wysłany z wielkiej czułości
do ogromnego morza

niech się dogadają
jak równy z równym

jak ziarno
z lasów drapieżną krainą
(ono w orężu ma jeszcze 
zwycięska nadzieję przyszłości)

niech morze odpowie 
miłością