wstecz strona główna

 
czekam na Twoich słów  
tajemnicę 
nie bój się powiedzieć zbyt wiele
wierzę -
choćbyś powiedział  
WSZYSTKO
tajemnica i tak dopiero się 
z a c z y n a