wstecz strona główna

 poezja chce opowiedzieć 
o  głębiach samotnej, 
odrębnej piękności
szuka w tym jednak 
połączenia

znajduje je tylko 
gdy znajduje wspólność
czuły krąg przeciwieństw
zamyka cykl 

wkrótce znów się wynurzy
znalazłszy się osobno
będzie wracać

z miłości