wstecz strona główna

 wysokie wieże wyciąga
dotyku  nieba 
woła

a może woli o nim 
tylko śnić

dotknięte
traci tęczę

a gotyk i erotyk
żywią się nią 
bardziej 
niż 
dziećmi
czy  zmysłów ucztą