wstecz strona główna

 

        "język poprzerastany jest osądami" - Issa /Truml
 


mówiąc - sądzę
 
nie mam wyboru
 
staram się więc być aniołem
lecz odrobina siarki
nie umyka uwadze uczulonych
 
oni mi pokażą
 
wyjmę
 
może zostawię kawałek
na postrach duchom 
i grabieżcom
 
 
 
 
 
Issa :)