wstecz strona główna

 

szukamy czasem daremnie sił 
nie widząc że one już są
że nas prowadzą
są obecne tuż  nad głową 
w sercu w łopianach
w s z ę d z  i e

raczej słuchać niż szukać
owocnym będziehttp://www.artflakes.com/en/products/fly-away-41