wstecz strona główna

 


widzę cię d o k ł a d  n i e j 
niż innych
słyszę z oddali
spoza granicy 
za którą innych 
nie słyszę

czuję cię
nie
twój obraz stworzony przeze mnie

doskonalę go 
porównując
z  tobą

jesteś

dotknij się ze mną
póki jesteś