wstecz strona główna

 

sad drzew różnolistnych
o owocach słodkich 
soczystych
tyle obiecuje marnotrawny

nie możesz zjeść wszystkich jabłek
owoce są Dobrego i Złego
gdyż oba potrzebne
wybieraj

asceza zaprzecza życiu
nie można iść tylko w jedną stronę 
a wczoraj także wcale nie jest pewne 
podejmij ryzyko zerwij z drzewa
syczy łącząca przestrzeń