wstecz strona główna

 

jedne ruchy stają się szybsze
inne zwalniają ... nieprzyzwoicie
pojawiają się też nowe pełne wygięć

ciało smakuje ruch
i   z b l i ż a n i e   się

ten smak zna 
kotka w rui
i kobieta wreszcie pewna
że wybranek gotowy 

gdyż sama przygotowała go 
nie mniej niż siebie 
d o   u c z t y