wstecz strona główna

 

porządek
zbiór korzystnych dla nas faktów

piękno coś co nas wyprowadza na spacer 
poza  nas samych
do innych innego innym 

chaos to wspólnota różnych porządków 
możliwa tylko dzięki pięknu

wędruję pomiędzy
inne - jest takie ważne 
inni - są tacy potrzebni

jednak stanę do walki 
o własne przetrwanie 
pokażę kły pazury podstępy
bezwstydnie małe

nie tylko silni przetrwali
nie tylko starzy przynieśli obfitość 
nie tylko piękni zasłużyli na uśmiech boga

nie zwątpię
we własny okruch tajemnicy