wstecz strona główna

 

przechodzi dwiema szczelinami
jak to zrobiłeś pytam
po prostu tam były
mówi

ale jak się zebrałeś do kupy
po tym wszystkim
zawołałaś mnie

a gdybym nie zawołała

gdybym ja nie zawołał cię
najpierw"Superpozycja jest  to własność 
rozwiązań równania różniczkowego 
przejawiająca się w tym, że suma dwóch 
rozwiązań także jest rozwiązaniem 
równania. "