wstecz strona główna

 


teraz   
dotykam świata 
tylko 
słuchem
rozrastam się dalej i dalej

jakże dokładnie czuję 
ludzki gwar
jak głęboko dotykam dźwięku
dalekiego dzwonu
z jakich wielu dali poruszają mnie
dotąd nie wysłuchane 
echa

czuję się tak duża
ogromna
mam teraz wiele kilometrów

mniej niż kropka
na mapie Polski